Vážený klient,

ďakujeme vám za prejavenú dôveru uzatvorením poistenia motorového vozidla.

Na Vami zadaný email Vám bola odoslaná zmluvná dokumentácia, ktorá je bez nutnosti podpisu. Poistné je potrebné uhradiť do doby splatnosti uvedenej na poistnej zmluve. Po uplynutí tejto doby poistná zmluva automaticky zaniká.


INFOLINKA - 02 222 111 22

Email – info@sentia.sk